Ημερομηνία: 26/04/2024

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πράσινη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αλίμου» με Κωδικό ΟΠΣ 5087344

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ13 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (26/04/2024)

Συνημμένα 2ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ13


Ημερομηνία: 24/04/2024

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5072548 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ7 (24/04/2024)

Συνημμένα 2ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ7


Ημερομηνία: 24/04/2024

6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5055289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

6η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ2 (24/04/2024)

Συνημμένα 6ης Τροποποίησης ΣΥΔΝΑ2


Ημερομηνία: 05/04/2024

3Η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5074435 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ3 (05/04/2024)

Συνημμένα 3ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ3


Ημερομηνία: 12/02/2024

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Φυτώρια επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5154700 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ16 (12/02/2024)

Συνημμένα 1ης Τροποποίησης ΣΥΔΝΑ16


Ημερομηνία: 01/02/2024

5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5055289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ2 (01/02/2024)

Συνημμένα 5ης Τροποποίησης ΣΥΔΝΑ2


Ημερομηνία: 16/11/2023

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179826 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ13 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (16/11/2023)

Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ13 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ


Ημερομηνία: 27/10/2023

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5055289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ2 (27/10/2023)

Συνημμένα 4ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ2


Ημερομηνία: 27/10/2023

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με Κωδικό ΟΠΣ 5070967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ9 (27/10/2023)

Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ9


Ημερομηνία: 09/10/2023

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλίμου» με Κωδικό ΟΠΣ 5063851 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ10 (09/10/2023)

Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ10


Ημερομηνία: 09/10/2023

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Πανί του Δήμου Αλίμου - Υποέργο 1» με Κωδικό ΟΠΣ 5087346 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ15 (09/10/2023)

Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ15


Ημερομηνία: 04/10/2023

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού  και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5075876

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ11 (04/10/2023)

Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ11


Ημερομηνία: 28/09/2023

4Η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ6 (28/09/2023)

Συνημμένα 4ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ6


Ημερομηνία: 17/05/2023

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πράσινη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αλίμου» με Κωδικό ΟΠΣ 5087344

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ13 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (17/05/2023)

Συνημμένα Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ13


Hμερομηνία: 18/01/2023

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομου Αγ. Δημητρίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5087345 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» ΣΥΔΝΑ14 (18/01/2023)

Συνημμένα Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ14


Ημερομηνία: 21/11/2022

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Φυτώρια νέων ιδεών - Σχολεία επιχειρηματικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5073527 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Συνημμένα Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ4


Ημερομηνία: 15/11/2022

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5197953 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Συνημμένα Απόφασης Ένταξης ΣΥΔΝΑ15 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ


Ημερομηνία: 07/11/2022

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» ΣΥΔΝΑ2

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΔΝΑ2


Ημερομηνία: 04/11/2022

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Φυτώρια επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5154700 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 06/09/2022

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179826 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 18/02/2022

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Πανί του Δήμου Αλίμου - Υποέργο 1» με Κωδικό ΟΠΣ 5087346 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 16/02/2022

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλίμου» με Κωδικό ΟΠΣ 5063851 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 03/02/2022

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Φυτώρια νέων ιδεών - Σχολεία επιχειρηματικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5073527 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 23/12/2021

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 21/10/2021

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5074435 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 23/09/2021

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομου Αγ. Δημητρίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5087345 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 08/09/2021

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πράσινη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αλίμου» με Κωδικό ΟΠΣ 5087344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 30/12/2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 15/12/2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 15/12/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5074435 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 10/11/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5072548 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 13/10/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με Κωδικό ΟΠΣ 5070967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 04/05/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 21/07/2021

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5075923 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 20/07/2021

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5075876 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 20/03/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ημερομηνία: 09/01/2020

Τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049104 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ημερομηνία: 26/11/2019

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΤΠΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΤΠΑ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ημερομηνία
: 22/10/2019

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049104 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΔ ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΔ ΕΚΤ