ΕΣΠΑ

Ο Οδηγός Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027 περιγράφει το πλαίσιο επικοινωνίας του ΕΣΠΑ και τη δημιουργία κοινής εικόνας και οπτικής ταυτότητας. Είναι ένα χρήσιμο, υποστηρικτικό εργαλεία για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με την πληροφόρηση και την επικοινωνία.

Στον Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027 θα βρείτε:

Τις υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών και των Δικαιούχων ως προς την προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία του ΕΣΠΑ 2021-2027.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΠΑ 2021-2027.pdf

Στον Οδηγό Σχεδίασης Ψηφιακών Εφαρμογών εξειδικεύεται η εφαρμογή ενιαίας εικόνας και οπτικής ταυτότητας για ιστοσελίδες και ψηφιακές εφαρμογές στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Περιλαμβάνει HTML Templates με αναλυτικό οδηγό και υποστηρικτικά αρχεία.

Οδηγός Σχεδίασης Ψηφιακών Εφαρμογών.pdf