ΠΡΟΚΗΡYΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

27/07/2023 - Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του αντικειμένου :«Δράσεις για την ενδυνάμωση και ενίσχυση των ικανοτήτων των υποψήφιων επιχειρηματιών / νέων άνεργων επιστημόνων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης με MIS 5073527 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ


04/10/2022 - Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του αντικειμένου :«Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» ΥΕ2 MIS 5075923 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ


02/06/2022 - ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΜΈΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ: «ΈΞΥΠΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ» MIS 5075876 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ


28/01/2022 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Υπηρεσίες προ-θερμοκοίτισης & εικονικής θερμοκοίτισης για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5074435 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ: “Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ


05/07/2021 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις" στο πλαίσιο της πράξης με M.I.S.5070967 και τίτλο: "Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


31/05/2021 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Συ.Δ.Ν.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοίνωση - Διευκρινίσεις


08/04/2021 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης– Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις”
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5055289 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ:“ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 5-2021_ΩΑΘΦ46ΜΟΞ9-ΕΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοίνωση - Διευκρινίσεις 1

Ανακοίνωση - Διευκρινίσεις 2