Εκτελεστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ