ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΔΝΑ

Με την υπ’ αρ. 630/28-02-2018 (ΑΔΑ: 6Β2Ν7Λ7-ΠΥΧ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)” με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων», προϋπολογισμού Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 35.416.200,00€.

Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητάς 1,2,3,4,5,6,10,11 και 12, καθώς και από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 8, 9 και 13 του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020».

Το έργο θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία των Δήμων Καλλιθέας, Π. Φαλήρου και Αλίμου.

Η στρατηγική των τριών (3) Δήμων του νότιου τομέα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δικτύου δραστηριοτήτων με επίκεντρο τους τομείς τουρισμού – πολιτισμού και στόχο την μέγιστη δυνατή διάχυση των ωφελειών που προκύπτουν από τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, που συνιστά πόλο εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, συνδυαστικά με τον Φαληρικό Όρμο και τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού.

Περιοχή Παρέμβασης είναι περιοχή του Νότιου Τομέα της Αττικής όπου, προσδιορίζονται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, 2 πόλοι διεθνούς και εθνικής εμβέλειας. Ο πρώτος είναι ο Πόλος Φαληρικού Όρμου, που περιλαμβάνει το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού Όρμου, στα θαλάσσια μέτωπα των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου και την περιοχή του παλαιού Ιπποδρόμου – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος, στο Δήμο Καλλιθέας. Ο δεύτερος είναι ο Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (η περιοχή ανάπτυξης του Ελληνικού καταλαμβάνει τμήμα του Δήμου Αλίμου, στο νότιο άκρο του). Στο βορειοδυτικό άκρο της περιοχής διέρχεται ο Κεντρικός Άξονας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Λ. Συγγρού και στο νοτιοανατολικό, η Λ. Ποσειδώνος, Άξονας θαλάσσιου μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος.

Σχετικά Αρχεία:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΑ ΣυΔΝΑ