ΕΣΠΑ

Προσκλήσεις Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

  • Ημερομηνία  12 Ιουλ 2024 - 4.4.ΣυΔΝΑ9 - Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων
  • Ημερομηνία  12 Ιουλ 2024 - 1.1.3.ΣυΔΝΑ7 - Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας
  • Ημερομηνία  12 Ιουλ 2024 - 4.1.ΣυΔΝΑ2 - Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ10 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια»
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ20 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας»
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ19 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης, Προώθησης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής»
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ18 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Ανοικτές και οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις»
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ15 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Έργα διευθέτησης ομβρίων και αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων»
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ14 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Μονοπάτια και διαμορφώσεις κατά μήκος ρεμάτων»
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ13 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές»